Meer resultaten voor strategisch

 
strategisch
Strategisch management Wikipedia.
Onder andere de vertaling van de door het senior management ingezette strategische koers naar concrete acties in alle organisatorische lagen is onderwerp van onderzoek. De Balanced Scorecard van Kaplan en Norton is een methodiek model om die vertaalslag te kunnen maken.
Strategisch Management HoGent StuDocu.
Samenvatting Praktijkboek Strategie compleet. 100% 3 Pagina's' 37 Jaar: 2015/2016. 2015/2016 100% 3. Samenvatting, Strategisch Management, boek Praktijkboek" Strategie." 85% 13 Pagina's' 49 Jaar: 2013/2014. 2013/2014 85% 13. Samenvatting Strategisch Management: College 1-7. 100% 3 Pagina's' 41. Samenvatting examen strategisch.
Strategische planning Wikipedia.
Strategische planning heeft volgens Minztberg een zeer beperkt werkingsgebied. Bij een hoge kapitaalintensiviteit, een grote omvang, volwassenheid van een industrie en externe controle kan strategische planning gedijen. In een stabiele omgeving kan er strategisch geprogrammeerd worden, maar daarbuiten niet. In de huidige hoogdynamische wereld betekent dit dat strategische planning vrijwel nergens zinvol is.

Contacteer ons